Çocukların Okul Olgunluğu Nasıl Belirlenir ?

0

4+4+4 sistemine geçişle beraber 66 ayını dolduran çocukların zorunlu okul çağı kapsamına alınmasıyla beraber okul olgunluğu konusu ailelerin bir numaralı gündemi oldu.

Bilindiği üzere 4+4+4 Sisteminde çocukların okula başlama yaşı 66 ay olarak belirlenmişti. Yapılan değişiklikle ayrıca aileler 66 aydan öncede (60 aydan sonra) kendi talepleriyle çocuklarını 1. sınıfa kaydettirebilmelerinin önü açıldı.. 60 – 66 ay arasındaki çocukların okula uygun olup olmadıkları bir çok velinin cevap beklediği bir soru. Çünkü okul olgunluğu düzeyinde olmayan bir çocuğun 1. sınıfta yaşayabileceği çeşitli sıkıntılar var.

Uzmanlar okul olgunluğunu, “Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması” olarak tanımlıyor.

Okul olgunluğuna erişmemiş bir çocuk okul ortamının kendisinden beklentilerini yerine getiremediğinde okula karşı olumsuz duygular ve negatif bir tutum geliştirecektir. Bu yönüyle okul olgunluğu gelişimin hızlı olduğu bu dönemde hem oryantasyon açısından hem de çocukların çeşitli mukayeselere tabi tutulması yönüyle hayati bir önem taşır. 60 ay sonrası çocukların 1. Sınıfa kaydettirilmeleri ailelerin kararına bırakılmış. Özellikle 60 ay çocuğuna sahip olup kararsız kalan aileler çocuklarının okul olgunluğu için bir uzman görüşüne başvurmalıdır.

Bu konu üstünkörü ele alınacak bir konu değil. Sonuçları önemli etkiler doğurabilen hayati öneme sahip bir konudur. Ailenin veya çevrenin kaba gözlemlerine dayanarak, “Evet bu çocuk okula gidebilir” demek isabetli olmayan bir karara neden olabilir. Okul olgunluğu dünyanın bir çok ülkesinde çeşitli veri değerlendirme araçları ile belirlenebilmektedir. Aileler dünyanın bir çok ülkesinde geliştirilmiş olan ve ülkemizde de yaygın olarak kullanılan değerlendirme araçlarının ürettiği sonuçlardan yola çıkarak karar vermelidirler.

Okul Olgunluğu Nasıl Belirlenir?

Uzun yıllar çocukların eğitsel ve psikolojik değerlendirilmesi uygulamalarında yer alan çocuk değerlendirme uzmanı ve psikolojik danışman Kenan TÜRKER “Okul Olgunluğu Nasıl Belirlenir?” sorusuyla ilgili şunları ifade etti:

Bir çocuğun okul olgunluğunda olup olmadığını çeşitli gözlem sonuçları, zeka &gelişim testleri ve performans belirleme araçları kullanarak değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında çocuğun gelişim seyrinin kronolojik yaşına uygunluğunu belirliyoruz. Okul Olgunluğunu belirlemede kullandığımız yöntemler kısaca şöyle:

ZİHİNSEL GELİŞİM

Çocuğun kronolojik (Gerçek yaşı) ve zihinsel gelişimi belirlenir. Görsel ve işitsel algılamada yaşına göre düzeyi incelenir. Duyu organlarının yeterince gelişip gelişmediği değerlendirilir. Bu yöntemde en çok başvurduğumuz veri toplama araçları Gelişim tarama ve zeka testleridir.

DİL GELİŞİMİ

Okul yaşantıları için en önemli gelişim alanlarından birisi de dildir. Akıcı konuşamayan, düşündüklerini olması gereken düzeyde ifade edemeyen çocuklar eğitim – öğretim faaliyetlerine uyumda zorluk yaşayabilirler. Dil gelişiminin olması gereken düzeyde olması okul olgunluğu için olmazsa olmazlardandır.

MOTOR GELİŞİMİ

Okul olgunluğu olan bir çocuk; vücut hareketlerine hakimdir. Gösterilen hareketleri yapabilir. Özellikle kalemi tutup yazabilecek ince kas gelişimine sahiptir. Bu özellikleri olmadan çocuğun okul yaşantılarına uyum sağlaması güç olur.

Bunlarla beraber duygusal gelişim, sosyal iletişim becerileri, dikkat algı, göz el koordinasyonu, öz bakım vb… açılardan çocukların okul olgunluğunda olup olmadıkları değerlendirilir.

Kurumumuzda Okul olgunluğunu ölçmek amacıyla Stanford Binet Zeka testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği ve Forstig Görsel Algı testlerinin verileri esas alınarak aile öyküsü ve performans belirleme işlemleri yapılarak belirlenmektedir.

RANDEVU ALMAK İSTİYORUM

Sorularınız için 0212 416 35 29 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz..

Share.

Comments are closed.