Çocuk ve Ergen Terapisi

0

PADEM Psikolojinin Çocuk ve Ergen Terapisine Bakış Açısı:

PADEM’de Çocuk Ve Ergen Terapisi hizmeti, yapılandırılmış bir sistem dahilinde ailenin, çocuk ve ergenin  öncelikli problem alanları ve ihtiyaçları gözetilerek bireylere sunulur.

PADEM’de çocuk ve ergenlerin yaşadığı sorunları tespit etmek amacıyla geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmış ölçekler kullanılır. Bu ölçekler ailelerin, çocuk ve ergenlerin objektif değerlendirilmesinde kullandığımız ölçüm araçlarıdır. Bu ölçüm araçlarının yanında ailenin dinamikleri, çocuk ve ergenlerin  yaşadıkları sorunlar ile ilgili verdiği küçük bilgiler de Terapi sürecinin düzgün şekillendirilebilmesi için hayati bir öneme sahiptir.

PADEM’de çocuk ve ergen terapisi, gerekli görülen yerlerde aile Terapisi hizmeti ile gerekli görülen yerlerde ise bireysel Terapi hizmeti ile birlikte yürütülür. Çünkü birçok zaman çocuklarda ve ergenlerde oluşan sıkıntının temelinde aile faktörleri yatmaktadır. Burada amaç ölçüm araçları ile tespit edilmiş problem alanlarının eş zamanlı ve hızlı bir şekilde onarılmasıdır. Aile büyük bir sistemdir ve sistemi oluşturan dinamiklerin (Çocuk, aile büyüklerinin aileye etkisi vb) bir bütün olarak ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir.

Bir diğer deyişle bütünün sağlıklı bir şekilde işleyişinin devam edebilmesi için parçaların eşgüdümlü olarak çalışabilmesi ön şarttır. Sistemin çarklarında meydana gelebilecek olası bir problem sistemin genelini etkileyen en büyük problemlerden biridir.

Çocuk ergenlerde problem alanları tespit edilir. Problem alanının büyüklüğüne göre alınması gereken seans sayısı ve süresi belirlenir. Terapi hizmetleri bu doğrultuda çocuk ve ergenlere özgü bir biçimde planlanır ve yapılandırılır.

Çocuk ergenlerde, seans hizmetlerine bağlı olarak problem alanlarının ne ölçüde azaldığına yönelik bir ara test ve son test uygulanır. Bu testlerde çıkan sonuçlar Terapi hizmetinden faydalanan bireylerle paylaşılır.

Çocuk Psikolojisi

Çocukluk, gelişimin en hızlı yaşandığı dönemdir. Bu dönemde fizyolojik gelişim kadar psikolojik gelişimde hayati önem arz eder. Özellikle bebeklik döneminin ilk 2 yılı psikolojik tanılama ile sorunların fark edilmesi ve buna bağlı erken tedbir alma açısından  kritik dönemdir. 2-6 yaş dönemi ise iletişim, zihinsel ve sosyal gelişim açısından önemle takip edilmelidir.

PADEM’de aşağıdaki problem alanlarını içeren psikoterapi destek hizmeti sunulmaktadır.

 • Zeka ve Gelişim Testleri
 • Alt Islatma
 • Çalma Problemi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • İnatçılık Problemi
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Konuşma Bozuklukları
 • Korkular
 • Okul Fobisi
 • Okul Başarısızlığı
 • Öfke Nöbetleri
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Otizm Bireysel Eğitim
 • Parmak Emme
 • Saldırganlık
 • Tikler
 • Uyum ve Davranış sorunları
 • Yalan Söyleme

Ergenlik Psikolojisi

Ergenlik döneminde ise kişide belirgin olarak hem fizyolojik hem de psikolojik değişmeler hızlı ve ardışık biçimde gözlenir. Dönemin temel özelliği her iki anlamda da çatışmadır. Bir başka deyişle ergenlik tam anlamıyla bir savaş dönemidir. Fizyolojik açıdan hormon savaşlarının, psikolojik açıdan da kişilik savaşlarının verildiği bir yapılanmadır. Gelişim psikologları bu dönemi Fırtına  ve Sessizlik olarak tanımlar. Yetişkinliğe geçişin gerginliği bariz bir şekilde davranışlara yansır.  Bu dönemde ebeveyn yada yetişkinlerin ergenle ilişkisi oldukça hassastır. Ebeveynler ergenlerin tutum ve davranışlarında bir sorun gözlemlediklerinde kendi çözüm yöntemleri ile sorunu yönetmekte zorlandıklarında profesyonel destek almak şart olabilir.

Ergenlik Psikolojisi ile ilgili aşağıdaki konular hakkında kurumumuzda ki uzmanlardan destek alabilirsiniz…

 • Çalma Problemi
 • Ergen ve Bağımlılık
 • Travma Matem Yas
 • Ergenlik Depresyonları
 • Ergenlik Döneminde Riskli Davranışlar
 • Ergenlikte Gözlenen Sorunlar
 • İnatçılık Problemi
 • Korkular
 • Okul Başarısızlığı
 • Öfke Nöbetleri
 • Saldırganlık
 • Sınav Kaygısı
 • Tikler
 • Uyum ve Davranış sorunları
 • Yalan Söyleme
 • Sınav ve Sınav Kaygısı
 • Mesleki Danışmanlık

RANDEVU ALMAK İSTİYORUM

Sorularınız için 0212 416 35 29 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz..

Share.

Comments are closed.