Bireysel Terapi

0

Bireysel Psikolojik Terapi hizmetlerini oluşturan birçok benzer problem alanının nedenleri incelendiğinde  farklı dinamiklerin  etkili olduğu gözlemlenmektedir.

Bir başka  deyişle aynı psikolojik problemlerin altında yatan onlarca belki yüzlerce farklı neden yer alabilmektedir. Bu durum ruhsal sorunların doğrudan bir neden sonuç ilişkisi ile açıklanmasının güç olmasından kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla kişiler aynı problemleri yaşasalar bile çoğu zaman bu sorunları besleyen farklı alt dinamikler mevcuttur.

PADEM Psikoloji bireylerin yaşadığı psikolojik problemlerin ayrıntılı Check-Upını yaptıktan sonra bireye özgü olarak bir terapi hizmeti ve içeriği yapılandırır.

PADEM’de bireysel Terapi hizmetleri yürütülürken ayrıca bireylerin varsa aile ve çocukları, yine varsa yaşadığı cinsel problemler birlikte değerlendirilerek eş zamanlı Terapi yöntemleri ile ele alınır. Çünkü bir problem alanı farklı problem alanlarını tetikleyen temel unsur durumunda olabilmekte kişi ya da terapist bu sürecin uzun zaman farkında olamayabilmektedir.

PADEM’de yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucu bireyin yaşadığı bireysel problemler dışında aile yaşantısı, çocukları ayrıntılı bir şekilde analiz edilmektedir. Sonrasında bireylere özgü yapıcı bir Terapi hizmeti ile sorunlar eş zamanlı olarak çözülür.

Terapistlerimiz bireysel sorunlara yönelik olarak şu anda var olan ve gelecekte de karşısına çıkabilecek olası sorunlarını çözebilmesi için gerekli olan becerilerin kazandırılmasına yardımcı olunmasını amaçlanmaktadır.

Bireysel görüşmeler gönüllülük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak yapılır. Bu görüşmelerde kişinin ne tür değişimler hedeflediği tespit edilir ve kişinin hedefleri doğrultusunda çözüm için yapılacaklar belirlenir.

Bireysel Terapi Hizmetlerinde Öncelikli Olarak Değerlendirdiğimiz Problem Alanları Şunlardır:

Somatizasyon : Vücudun psikolojik kökenli olarak ortaya çıkan fizyolojik sorunları ifade etmektedir. Kalp,damar,mide,bağırsak,solunum ve diğer sistemlerdeki fonksiyon bozukluklarıyla ilgili sıkıntıları kapsar.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Bireylere yaşanılması arzu edilmeyen, ancak sürekli ve karşı konulmaz bir biçimde tekrar eden düşünceleri oluşturur.

Kişiler Arası Duyarlık: Kişisel yetersizlik ve kişiler arası ilişkilerinde kendisini küçük görmesi, bu ilişkilerde zorlanması, rahatsızlık hissetmesi vb olumsuz düşünce ve duyguları kapsar.

Depresyon : Genel karamsarlık hali, ümitsizlik, güdülenme de ortaya çıkan problemler ve eksiklikler, intihar düşünceleri, eğilimleri ile bağlantılı  bilişsel ve somatik belirtileri içeren yaşantı duyumsamalarını yansıtır.

Kaygı: Genellikle klinik kaygı insanların yaşantısında rahatsızlık, sinirlilik, gerginlik, yorgunluk şeklinde ortaya çıkar. Sebebi belli olmayan bir sıkıntıda olma halidir.

Öfke-Düşmanlık: Genel bir kızgınlık hali, huzursuz olma, düşmanlık, saldırgan olma, sinirli olma, öfke hali, küskünlük gibi özellikleri ifade eder.

Fobik Anksiyete: Bireyin belirli bir nesneye, duruma karşı ısrarlı korku tepkisini yansıtır.

Paranoid Düşünce: Yansıtıcı düşünceleri, düşmanlık, şüpheci, büyüklük ve merkeziyetçi düşünceleri, bağımsızlığı kaybetme korkusu ve sanrılar gibi düşünceleri yansıtır.

Psikotizm: İçe kapanmayı, kendini yalnızlığa bırakmayı, tek başına sürdürülen hayat stilini yansıtır.

Ayrıca; Uyku bozuklukları, iştah bozuklukları ve suçluluk bireysel psikoterapi hizmetlerinde öncelikli hizmet alanlarımızı oluşturmaktadır.

RANDEVU ALMAK İSTİYORUM

Sorularınız için 0212 416 35 29 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz..

Share.

Comments are closed.